TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 31 đến 40 / 176 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
31
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
32
Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
33
Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
34
Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
35
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
36
Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
37
Thủ tục Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
38
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
39
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
40
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiển thị 31 đến 40 / 176 thủ tục