TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Lâm Khắc Việt
Chủ tịch UBND
0913.669.818
2
Trần Thị Kim Hồng
Phó chủ tịch UBND
0916.707.507
3Nguyễn Trung TâmTrưởng Công an0975.992.999
4
Nguyễn Thanh Phương
Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự
0939.804.163