TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Lê Thị Thanh ThảoChủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
0846.793.469
2
Phạm Minh TùngPhó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
0947.345.709