TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 24/07/2024

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Bùi Thanh PhongChủ tịch
Hội Nông dân xã
0932.976.828
2
Nguyễn Văn TrườngPhó Chủ tịch
Hội Nông dân xã
0764.041.940
3
Lê Thị Thanh ThảoChủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
0907.989.125
4
Lê Thị Ngọc HiếuPhó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
0392.010.822
5
Trần Văn NhiềuBí thư Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh xã
0396.794.198
6
 
Trần KhoaPhó Bí thư Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh xã
0767.414.071
7
Lương Văn ThànhChủ tịch
Hội Cựu Chiến Binh xã
0946.266.742
8
Lê Quang NghĩaPhó Chủ tịch
Hội Cựu Chiến Binh xã
0943.405.434