TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 08/04/2020
UBND xã Tân Quy Tây công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
UBND xã Tân Quy Tây công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

UBND xã Tân Quy Tây công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020Xem thêm