TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 08/04/2020

UBND Xã Tân Quy Tây - Lịch công tác ngày 08/04/2020

Người chủ trì Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Monday, ngày 06/04/2020
Không có lịch
Tuesday, ngày 07/04/2020
Không có lịch
Wednesday, ngày 08/04/2020
Không có lịch
Thursday, ngày 09/04/2020
Không có lịch
Friday, ngày 10/04/2020
Không có lịch
Saturday, ngày 11/04/2020
Không có lịch
Sunday, ngày 12/04/2020
Không có lịch