TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 30/09/2022

UBND xã Tân Quy Tây

Xem lịch công tác ngày 30/09/2022

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 26/09/2022
- . Phòng Kinh tế09g00Mời làm việc bàn đăng ký nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025Phòng Kinh tếBT//CT Phan Thanh Vũ
- . UBND thành phố Sa Đéc13g30Tập huấn điều tra, rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình Thành phốHT.UBND Thành phốPCT. Hồ Văn Thông
Thứ ba, ngày 27/09/2022
- . UBND xã07g30Giải quyết công việc cơ quan.VP. UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . UBND xã13g30Giải quyết công việc cơ quan.VP.UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
Thứ tư, ngày 28/09/2022
- . UBND xã07g30Giải quyết công việc cơ quan.VP. UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . Hội đồng nhân dân xã07g30Dự kỳ họp HĐND xã, kỳ họp chuyên đề lần thứ 02Hội trường UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông, Đại biểu HĐND xã
- . UBND xã10g00Làm việc với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tân Quy Tây.Hội trường UBDN xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . UBND thành phố Sa Đéc14g00Họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Xuân năm 2023; Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023Hội trường UBND Thành phốPCT Hồ Văn Thông
Thứ năm, ngày 29/09/2022
- . UBND xã07g30Tiếp công dân định kỳ.VP. UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . UBND thành phố Sa Đéc08g00cập nhật kiến thức trong hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vữngHội trường UBND Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ
Thứ sáu, ngày 30/09/2022
- . UBND xã07g30Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”Hội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ
- . Trường MN Nắng Hồng08g00V/v tiếp Đoàn Hỗ trợ giám sát thử nghiệm thu thập số liệu phần mềm “Quản lí hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”Trường MN Nắng HồngPCT Hồ Văn Thông
- . UBND thành phố Sa Đéc15g00Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tỉnh.Phòng họp Làng hoaBT/CT Phan Thanh Vũ
Thứ bảy, ngày 01/10/2022
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 02/10/2022
Không có lịch