TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021

UBND xã Tân Quy Tây

Xem lịch công tác ngày 23/04/2021

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 19/04/2021
Không có lịch
Thứ ba, ngày 20/04/2021
Không có lịch
Thứ tư, ngày 21/04/2021
Không có lịch
Thứ năm, ngày 22/04/2021
Không có lịch
Thứ sáu, ngày 23/04/2021
Không có lịch
Thứ bảy, ngày 24/04/2021
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 25/04/2021
Không có lịch