TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 02/10/2020

UBND xã Tân Quy Tây

Xem lịch công tác ngày 02/10/2020

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 28/09/2020
- . UBND xã07g30Tuyên truyền thành lập Hợp tác xãHội trường UBND xãBT/CT Lâm Khắc Việt,
- . UBND xã13g30Giải quyết công việc cơ quanVP. UBND xãBT/CT Lâm Khắc Việt, PCT.UBND xã Trần Thị Kim Hồng
Thứ ba, ngày 29/09/2020
- . UBND xã07g30Giải quyết công việc cơ quanVP. UBND xãBT/CT Lâm Khắc Việt, PCT. Trần Thị Kim Hồng
Thứ tư, ngày 30/09/2020
- . UBND thành phố Sa Đéc07g30Dự họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020Phòng họp Làng HoaBT/CT Lâm Khắc Việt
- . Phòng Văn hóa và Thông tin14g00Họp đánh giá nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 09 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh thành phốPCT. Trần Thị Kim Hồng, CC.VH-XH Cao Hoàng Hải, CB Truyền thanh, Phạm Minh Tùng
- . Phòng Quản lý đô thị 14g00Đóng góp ý kiến về việc bổ sung khối lượng quét đường và các vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.Phòng Quản lý đô thịBT/CT Lâm Khắc Việt
- . UBND xã18g00Tổ chức Phát quà Trung thu cho trẻ em.Tại 03 ấp BT/CT Lâm Khắc Việt, PCT Trần Thị Kim Hồng
Thứ năm, ngày 01/10/2020
- . UBND xã07g30Tiếp công dân định kỳPhòng tiếp công dânBT/CT Lâm Khắc Việt
- . UBND xã08g00Thăm, Chúc thọ - Mừng thọ công dân thọ 95 tuổi (sinh năm 1925)UBND xã Tân Quy TâyBT/CT Lâm Khắc Việt
- . UBND thành phố Sa Đéc14g00Dự họp thống nhất đề xuất phê duyệt danh sách các hộ dân đủ điều kiện bố trí vào cụm dân cưPhòng Quản lý đô thịPCT. Trần Thị Kim Hồng
Thứ sáu, ngày 02/10/2020
- . UBND xã07g30Giải quyết công việc cơ quan.VP, UBND xãBT/CT Lâm Khắc Việt, PCT. Trần Thị Kim Hồng
Thứ bảy, ngày 03/10/2020
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 04/10/2020
Không có lịch