TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 09/12/2023

UBND xã Tân Quy Tây

Xem lịch công tác ngày 09/12/2023

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 04/12/2023
- . Thành ủy Sa Đéc08g00Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIHội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ; Điểm cầu cấp xã:; Thường trực Đảng ủy; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu; CBCC xã
Thứ ba, ngày 05/12/2023
Không có lịch
Thứ tư, ngày 06/12/2023
- . UBND xã09g00Tiếp đoàn kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2023Phòng họp Đảng ủyBT/CT Phan Thanh Vũ; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu; Thành viên Ban Công tác (đồng chí Hải chuẩn bị nội dung)
- . Thành ủy Sa Đéc14g00Làm việc với Bí thư Đảng uỷ các xã, phườngPhòng họp các Ban ĐảngBT/CT Phan Thanh Vũ
Thứ năm, ngày 07/12/2023
- . UBND xã07g30Tiếp công dân định kỳUBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu
- . Đảng ủy xã Tân Quy Tây08g00Họp Ban Thường vụ Đảng uyPhòng họp Đảng ủyBT/CT Phan Thanh Vũ
Thứ sáu, ngày 08/12/2023
- . Thành ủy Sa Đéc08g00hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023.
 
Hội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ
- . Đảng ủy xã Tân Quy Tây14g00Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VIII, lần thứ 40” (phiên mở rộng)
 
Phòng họp Đảng ủyBT/CT Phan Thanh Vũ; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu
Thứ bảy, ngày 09/12/2023
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 10/12/2023
Không có lịch