TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 02/07/2022
Hội đồng nhân dân xã Tân Quy Tây, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND xã
Hội đồng nhân dân xã tân quy tây, khóa xii, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh chủ tịch ubnd và phó chủ tịch ubnd xã

Hội đồng nhân dân xã tân quy tây, khóa xii, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh chủ tịch và phó chủ tịch ubnd xã.Xem thêm