TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 11 đến 20 / 176 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
11
Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
12
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
13
Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
14
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
15
Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
16
Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh từ trần
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
17
Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
18
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
19
Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
20
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công giúp đỡ cách mạng
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiển thị 11 đến 20 / 176 thủ tục