TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Lâm Khắc Việt
Bí thư Đảng ủy
0913.669.818
2
Ngô Văn Trinh
Phó Bí thư Đảng ủy
0917.208.398