TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 09/12/2023

 
Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây
Địa chỉ: ấp Tân Thành - xã Tân Quy Tây - Thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.761105