TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 22/05/2022
Chuyên mục Cải cách hành chính
Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành nội vụ lần 01
Chuyên mục CCHC Lượt xem: 20
Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành Nội vụ lần 01

Cán bộ, công chức xã làm bài thi trực tuyến Xem thêm

  • Chưa có tin khác
Hoạt động Công an, Quân sự, Giáo dục, Y tế