TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 41 đến 50 / 176 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
41
Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
42
Thủ tục Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
43
Thủ tục Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
44
Thủ tục Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
45
Thủ tục Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công hoặc thân nhân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
46
Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, ngýời đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Cấp xã 
Lao động - Thương binh và Xã hội
47
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Cấp xã 
Lao động - Thương binh và Xã hội
48
Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Cấp xã 
Lao động - Thương binh và Xã hội
49
Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Cấp xã 
Lao động - Thương binh và Xã hội
50
Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Cấp xã 
Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiển thị 41 đến 50 / 176 thủ tục