TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 21 đến 30 / 176 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
21
Thủ tục giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
22
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
23
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
24
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
25
Thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
26
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
27
Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
Liên thông cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh 
Lao động - Thương binh và Xã hội
28
Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
29
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
30
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Liên thông cấp xã - cấp huyện 
Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiển thị 21 đến 30 / 176 thủ tục