TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 30/09/2022
Lĩnh vực thủ tục hành chính công
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 1 đến 10 / 169 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
1
Quyết định 794
Quyết định 794 
Nội vụ
2
Quyết định 664
Quyết định 664 
Lao động - Thương binh và Xã hội
3
Quyết định 1859
Quyết định 1859 
Tài nguyên và Môi trường
4
Quyết định 1604 ngày 21/10/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định 1604 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5
Quyết định số 1014/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định 1014 
Tư pháp
6
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
Lĩnh vực hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
Lao động - Thương binh và Xã hội
7
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
Lao động - Thương binh và Xã hội
8
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lao động - việc làm - bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh 
Lao động - Việc làm - Bảo hiểm
9
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 
Tổ hợp tác
10
Thông báo thành lập tổ hợp tác
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 
Tổ hợp tác
Hiển thị 1 đến 10 / 169 thủ tục