TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 09/12/2023

Hội đồng nhân dân xã Tân Quy Tây tổ chức kỳ họp thứ 06, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

        Sáng ngày 17/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Tân Quy Tây khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2022 tổ chức kỳ họp thứ 6. Tham dự kỳ họp có Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, 02 ban HĐND, cùng các đại biểu HĐND xã và đại diện cử tri trên địa bàn xã cùng tham dự.
       Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, đại biểu HĐND xã đã phát biểu đánh giá những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã thực hiện được trong 06 tháng đầu năm 2023. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã, sự giám sát chặt chẽ của HĐND xã, MTTQ xã, UBND xã đã tập trung triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND xã chỉ đạo điều hành hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng – an ninh tại địa phương. Kết quả, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm sản xuất ổn định; sản xuất nông nghiệp được quan tâm, lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm thực hiện, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. lĩnh vực Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.
 Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận những nguyên nhân ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm đề xuất nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND phường trong việc phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2023.
 Với sự thống nhất cao của các đại biểu tại kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND xã đã thông qua 07 Nghị quyết quan trọng như: (1) Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã; (02) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước xã Tân Quy Tây năm 2022; (03) Sử dụng nguồn vốn kết dư từ ngân sách xã năm 2022 phân khai cho công trình xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2023; (04) Điều chỉnh tên công trình, bổ sung vốn công trình xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2023; (5) Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; (6) Điều chỉnh chỉ tiêu phát triển tham gia Bảo hiểm y tế giai đoạn 2023 – 2025; (7) Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.
 

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét