TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ

Lĩnh vực Môi Trường

Hiển thị 1 đến 1 / 1 thủ tục
STTTên thủ tục hành chính
1
Thủ tục xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích
Lĩnh vực Môi Trường 
Hiển thị 1 đến 1 / 1 thủ tục