TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 19/05/2021

Ủy Ban nhân dân xã Tân Quy Tây Tổ chức bình nghị lần 1 cho thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021

      Thực hiện kế hoạch tổ chức bình nghị lần 1 tuyển chọn và gọi Công dân khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2021. Từ ngày 26, 27, 28/10/2020; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Quy Tây tổ chức bình nghị lần 1 cho thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe chính thức thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại Ban nhân các ấp.
 
 
      Tại buổi bình nghị, các gia đình và thanh niên được xem clip“Vinh quang là người chiến sĩ”; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phổ biến một số nội dung của Pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân; các quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, một số chế độ chính sách đối với gia đình và quân nhân được hưởng trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự; đồng thời giải đáp những ý kiến, thắc mắc của gia đình và thanh niên xoay quanh về công tác tuyển quân năm 2021.
 

 
 
      Tại các điểm bình nghị, đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thông qua danh sách 43 thanh niên thuộc 03 ấp đủ điều kiện khám sức khỏe chính thức cấp thành phố năm 2021 và 100% gia đình và thanh nhiên thống nhất./.

Bích Tiên

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét