TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 08/04/2020

UBND xã Tân Quy Tây công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020