TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 02/10/2020

UBND xã Tân Quy Tây tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

      Sáng 23/6/2020, UBND xã Tân Quy Tây tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
      Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào.
 

      Trong 5 năm qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần phát triển về mọi mặt, luôn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên địa phương đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đưa kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Khắc Việt –Bí thư/Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận những thành tích đóng góp của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và mong muốn giai đoạn 2020 - 2025 bằng những phân đấu, nổ lực và trên nền tảng kết quả đạt được từng tập thể, cá nhân sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa, đưa phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.  
Dịp này, UBND xã Tân Quy Tây đã khen thưởng cho 03 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương giai đoạn 2015 - 2020; thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025./.

Bích Tiên

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét