TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 02/07/2022

Phát động trồng cây thực hiện mô hình "Tết Quân - Dân"

Thực hiện công trình phần việc Tết Quân - Dân năm 2023, sáng ngày 18/5/2022 Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức trồng hoa trên tuyến đường nông thôn của xã. Với hơn 100 lượt người tham gia gồm lực lượng Công an, Quân sự, các tổ chức chính trị - Xã hội xã trồng hoa tuyến đường ông Hộ bờ trái chiều dài khoảng 500 mét với tổng kinh phí hơn 50 triệu và 130 ngày công lao động.

Lực lượng Đoàn viên tham gia trồng hoa