TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ tư, 24/07/2024

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN QUY TÂY NHIỆM KỲ 2021 - 2026


 


NGUYỄN HOÀNG BA

NGUYỄN PHƯỚC CÓ

NGUYỄN THỊ DUNG

LƯƠNG NGỌC DŨNG

TRẦN QUỐC GIÀU

NGUYỄN THANH HẬU

NGUYỄN PHƯỚC HÒA

TRẦN THỊ KIM HỒNG

QUÁCH THỊ HỒNG NGỌC

BÙI THANH PHONG

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

NGUYỄN VĂN SÁU

NGUYỄN TRUNG TÂM

LƯƠNG VĂN THÀNH

LÊ THỊ THANH THẢO

HỒ VĂN THÔNG

NGUYỄN HỮU THỐNG


QUÁCH THỊ BÍCH TIÊN

NGUYỄN THỊ KIM TRANG

NGÔ VĂN TRINH

HUỲNH QUANG TRUNG

PHẠM MINH TÙNG

LÂM KHẮC VIỆT

NGUYỄN HOÀNG VŨ

PHAN KIM XUYẾN

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét