TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 09/12/2023

Tân Quy Tây duy trì và phát huy hiệu quả “Mô hình Nụ cười công sở” gắn với thực hiện mô hình hay trong Cải cách hành chính.

Tân Quy Tây là cái nôi của mô hình “Nụ cười công sở” được triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức xã Tân Quy Tây, từ đó thái độ tiếp dân và kỹ năng hành chính của từng cán bộ ở đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tạo tâm lý thoải mái cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch quan hệ các thủ tục hành chính. Xuất phát từ lợi thế vốn có những năm gần đây xã Tân Quy Tây luôn chú trọng  việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xem đó là nhiệm vụ hàng đầu gắn với xây dựng chính quyền điện tử, với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực chất, không hình thức, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính.
Từ đầu năm đến nay UBND xã Tân Quy Tây đã thực hiện nhiều mô hình cải cách hành chính hay mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Điển hình như mô hình"Ngày thứ ba và thứ sáu không chờ” “Mô hình công dân không viết gắn với thu phí không dùng tiền mặt” Kết quả cho thấy từ khi triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính đến nay đã tiếp nhận và giải quyết được hơn 350 hồ sơ. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay đã thanh toán trực tuyến được 200 trường hợp. 
Tuy nhiên, Không dừng lại đó Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây đã tiếp tục xin chủ trương Đảng ủy cho triển khai kế hoạch số 468/KH-UBND Ngày 26/6/2023 của UBND xã thực hiện mô hình “4 thủ tục 5 giải quyết tại chỗ” tại Công an xã Tân Quy Tây.
 
 Thông qua cách làm hay trong mô hình cải cách hành chính góp phần hướng đến xây dựng chính quyền số và Công dân số theo kế hoạch chuyển đổi số mà thành phố Sa Đéc đang thực hiện ngày càng nâng chất lương phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét