TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 09/12/2023

MÔ HÌNH CÔNG DÂN KHÔNG VIẾT – VÀ THU PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực chất, không hình thức, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính. Thời gian qua UBND xã Tân Quy Tây đã thực hiện nhiều mô hình cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Từ đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã thực hiện mô hình hỗ trợ công dân trong soạn thảo các biểu mẫu tờ khai, người dân đến làm thủ tục hành chính chỉ cần mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ hỗ trợ công dân điền các thông tin vào biểu mẫu người dân chỉ cần theo dõi thông tin trên màng hình đối chiếu và ký xác nhận thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, Nhằm triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, UBND xã Tân Quy Tây đã triển khai mô hình thu phí lệ phí không dùng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đây là một trong những hình thức cải cách hành chính nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch.
Để thuận tiện cho tổ chức, công dân trong việc thanh toán phí, lệ phí TTHC bằng phương thức không dùng tiền mặt, UBND xã chủ động ký kết hợp đồng với các ngân hàng trên địa bàn cung cấp các kênh thanh toán như quét QR-Code, chuyển khoản/thanh toán,…
Thông qua việc nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4, công dân không viết, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính, nhanh chóng thuận lợi, rút ngắn được thời gian cho công dân khi giao dịch.
 

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét