TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 09/12/2023

MÔ HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH “TẶNG BÌA LƯU GIỮ HỒ SƠ HỘ TỊCH”

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đồng thời tạo mối quan hệ gần gũi, gắn kết hơn nữa giữa chính quyền và nhân dân. Nâng cao chất lượng mô hình “ Nụ cười công sở”, tiếp nối thành công của mô hình “ Ép nhựa miễn phí”,

UBND xã Tân Quy Tây thực hiện mô hình “ Tặng bìa lưu giữ hồ sơ hộ tịch. Năm 2022, bộ phận nhận và trả kết quả của UBND xã đã trao tặng hơn 200 bìa lưu giữ hồ sơ cho công dân.

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét