TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024
Tân Quy Tây duy trì và phát huy hiệu quả “Mô hình Nụ cười công sở”  gắn với thực hiện mô hình hay trong Cải cách hành chính.
Tân quy tây duy trì và phát huy hiệu quả “mô hình nụ cười công sở” gắn với thực hiện mô hình hay trong cải cách hành chính.

Tân quy tây duy trì và phát huy hiệu quả “mô hình nụ cười công sở” gắn với thực hiện mô hình hay trong cải cách hành chính.Xem thêm

Mô hình " Thanh toán không dùng tiền mặt" thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
Mô hình " thanh toán không dùng tiền mặt" thông qua cổng dịch vụ công quốc gia

Mô hình " thanh toán không dùng tiền mặt" thông qua cổng dịch vụ công quốc giaXem thêm

XÃ TÂN QUY TÂY THỰC HIỆN NGÀY KHÔNG CHỜ
Xã tân quy tây thực hiện ngày không chờ

Xã tân quy tây thực hiện ngày không chờXem thêm

MÔ HÌNH CÔNG DÂN KHÔNG VIẾT – VÀ THU PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Mô hình công dân không viết – và thu phí không dùng tiền mặt

Mô hình công dân không viết – và thu phí không dùng tiền mặtXem thêm

MÔ HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  “TẶNG BÌA LƯU GIỮ HỒ SƠ HỘ TỊCH”
Mô hình cải cách hành chính “tặng bìa lưu giữ hồ sơ hộ tịch”

Mô hình cải cách hành chính “tặng bìa lưu giữ hồ sơ hộ tịch”Xem thêm

UBND xã Tân Quy Tây duy trì tốt mô hình "Nụ cười Công sở"
Ubnd xã tân quy tây duy trì tốt mô hình "nụ cười công sở"

Ubnd xã tân quy tây duy trì tốt mô hình "nụ cười công sở"Xem thêm

Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành Nội vụ lần 01
Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành nội vụ lần 01

Cán bộ, công chức xã làm bài thi trực tuyếnXem thêm