TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022
UBND xã Tân Quy Tây duy trì tốt mô hình "Nụ cười Công sở"
Ubnd xã tân quy tây duy trì tốt mô hình "nụ cười công sở"

Ubnd xã tân quy tây duy trì tốt mô hình "nụ cười công sở"Xem thêm

Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành Nội vụ lần 01
Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành nội vụ lần 01

Cán bộ, công chức xã làm bài thi trực tuyếnXem thêm