TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Phan Thanh Vũ Bí thư Đảng ủy 

Ngô Văn Trinh
Phó Bí thư Đảng ủy
0917.208.398