TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Bùi Thanh PhongChủ tịch
Hội Nông dân xã
0932.976.828
2
Nguyễn Văn TrườngPhó Chủ tịch
Hội Nông dân xã
0764.041.940
3
Quách Thị Bích TiênChủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
0907.989.125
4
Lê Thị Ngọc HiếuPhó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
0392.010.822
5
Quách Thị Hồng NgọcBí thư Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh xã
0907.822.445
6
Trần Văn NhiềuPhó Bí thư Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh xã
0396.794.198
7
Lương Văn ThànhChủ tịch
Hội Cựu Chiến Binh xã
0946.266.742
8
Lê Quang NghĩaPhó Chủ tịch
Hội Cựu Chiến Binh xã
0943.405.434