TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Ngô Văn Trinh
Chủ tịch HĐND xã
0917.208.398
2
Lê Thị Thanh Thảo
Phó Chủ tịch HĐND xã
0846.793.469