TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
Ngô Văn Trinh
Chủ tịch HĐND xã
0917.208.398
2
Nguyễn Thanh Hậu
Phó Chủ tịch HĐND xã
0939.907.331