TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Phan Thanh Vũ Chủ tịch UBND xã 0918.365.086
Hồ Văn Thông Phó Chủ tịch UBND xã 0908.721.184

Nguyễn Trung TâmTrưởng Công an xã0975.992.999

Nguyễn Thanh Phương
Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự
0939.804.163