TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Phan Thanh Vũ Chủ tịch UBND 0918.365.086
Hồ Văn Thông Phó Chủ tịch UBND xã 0908.721184

Nguyễn Trung TâmTrưởng Công an0975.992.999

Nguyễn Thanh Phương
Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự
0939.804.163