TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022
Văn bản chỉ đạo điều hành
Mã số/Ký hiệu: số 100/QĐ-UBND

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự

Mã số/Ký hiệu: 84

Thành lập tổ kiểm tra ATGT, Trật tự đô thị 2022

Ngày ban hành: 18/08/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 85

Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng

Mã số/Ký hiệu: 78

Kiện toàn Ban Chỉ đạo COVID-19 lần 04

Mã số/Ký hiệu: 68

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây

Ngày ban hành: 21/07/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 68/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông

Ngày ban hành: 21/07/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 72

Tổ thu hồi nợ

Ngày ban hành: 22/07/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 72

Quyết định tổ thu hồi nợ

Ngày ban hành: 22/07/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 70

Thành lập CLB Điền kinh Sen Hồng

Ngày ban hành: 21/07/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 68/QĐ-BCH

Danh sách số điện thoại thành viên BCH PCLB

Ngày ban hành: 21/07/2022 Tải về