TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024
Văn bản chỉ đạo điều hành
Mã số/Ký hiệu: 02

Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn xã Tân Quy Tây

Mã số/Ký hiệu: 01

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Mã số/Ký hiệu: 01

TÀI LIỆU KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU

Mã số/Ký hiệu: 07

Kế hoạch thực hiện mô hình cải cách hành chính ngày thứ 3 và thứ 6 không chờ

Ngày ban hành: 05/01/2023 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 54

Kế hoạch Kiểm tra CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 31/01/2023 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 19

Cải cách hành chính xã Tân Quy Tây năm 2023

Mã số/Ký hiệu: số 100/QĐ-UBND

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự

Mã số/Ký hiệu: 84

Thành lập tổ kiểm tra ATGT, Trật tự đô thị 2022

Ngày ban hành: 18/08/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 85

Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng

Mã số/Ký hiệu: 78

Kiện toàn Ban Chỉ đạo COVID-19 lần 04