TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

UBND xã Tân Quy Tây

Xem lịch công tác ngày 16/04/2024

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 15/04/2024
- . UBND xã07g30Chào cờ đầu tuầnUBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu; PCT.UBND Hồ Văn Thông, CBCC xã; Công an; Quân sự; 03 ấp
- . UBND xã08g30Họp báo đầu tuầnPhòng họp Đảng ủyBT/CT Phan Thanh Vũ; Thường trực Đảng ủy; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu; PCT.UBND Hồ Văn Thông; CBCC xã; Công an; Quân sự; 03 ấp
Thứ ba, ngày 16/04/2024
- . HĐND Thành phố07g30Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (1,5 ngày)Hội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu; PCT.UBND Hồ Văn Thông; Đại biểu HĐND xã
Thứ tư, ngày 17/04/2024
- . UBND xã07g00Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ đón nhận Nông Thôn mới nâng caoUBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ
Thứ năm, ngày 18/04/2024
- . UBND xã08g00Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng VươngUBND xã,,
Thứ sáu, ngày 19/04/2024
- . UBND xã06g30Dự lễ đón nhận xã Tân Quy Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023Hội trường UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ; Thường trực Đảng ủy; PCT.HĐND Nguyễn Thanh Hậu; PCT. UBND Hồ Văn Thông; Tất cả CBCC xã
Thứ bảy, ngày 20/04/2024
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 21/04/2024
Không có lịch