TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022

UBND xã Tân Quy Tây

Xem lịch công tác ngày 08/12/2022

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 05/12/2022
- . Thành ủy Sa Đéc08g00dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2,5 ngày)Hội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
Thứ ba, ngày 06/12/2022
- . Thành ủy Sa Đéc08g00dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2,5 ngày)Hội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . UBND thành phố Sa Đéc08g00Dự Hội thảo chuyên đề: "Phát huy giá trị làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch địa phương"Khu du lịch Phương NamPCT. Hồ Văn Thông
Thứ tư, ngày 07/12/2022
- . UBND xã08g30Họp Ban giảm nghèoHT.UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông, Thành viên Ban giảm nghèo
- . Thành ủy Sa Đéc14g00dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyHội trường Thành phốBT/CT Phan Thanh Vũ
Thứ năm, ngày 08/12/2022
- . UBND xã08g00Tiếp công dân định kỳ.VP.UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . Đảng ủy xã Tân Quy Tây08g00Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xãHội trường UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông
- . UBND xã09g30Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Quy Tây.HT.UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, Thành viên Ban Chỉ đạo
- . UBND xã14g00Lấy ý kiến cộng đồng dân cư điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tân Quy Tây.Hội trường UBND xãBT/CT Phan Thanh Vũ, PCT Hồ Văn Thông, Đ/c Hải chuẩn bị Hội trường
Thứ sáu, ngày 09/12/2022
Không có lịch
Thứ bảy, ngày 10/12/2022
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 11/12/2022
Không có lịch