TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
  Huỳnh Thị Thanh Trúc Phó Bí thư/Chủ tịch Ủy ban MTTQ 0848229109
2
Phạm Minh TùngPhó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
0947.345.709