TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1
 
Huỳnh Thị Thanh Trúc Phó Bí thư/Chủ tịch Ủy ban MTTQ 0848.229.109
2
Phạm Minh TùngPhó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
0947.345.709