TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/07/2024
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Mô hình "ĐA 1371"
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện mô hình "đa 1371"

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện mô hình "đa 1371"Xem thêm

Lễ giải ngạch và kết nạp mới Dân quân năm 2024
Lễ giải ngạch và kết nạp mới dân quân năm 2024

Lễ giải ngạch và kết nạp mới dân quân năm 2024Xem thêm

Tân Quy Tây tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tân quy tây tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tân quy tây tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcXem thêm

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
Đại hội chi bộ công an, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội chi bộ công an, nhiệm kỳ 2022 - 2025Xem thêm

Giới thiệu Video clip gương điển hình tiên tiến
Giới thiệu video clip gương điển hình tiên tiến

Giới thiệu video clip gương điển hình tiên tiếnXem thêm