TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại xã tại xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc.

Ngày 22/02/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ cấp xã trên địa bàn Thành phố.
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quy Tây phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vai trò, vị trí của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được chú trọng, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Các chương trình từ thiện, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội tại địa phương, đã góp phần giảm hộ nghèo, cận nghèo. Chủ trì phối hợp giám sát công tác xây dựng nông thôn mới ở các ấp; giám sát việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Đại hội đại biểu MTTQ xã Tân Quy Tây đã hiệp thương cử 43 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ xã Tân Quy Tây khóa X đã hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét