TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 08/12/2022

UBND xã Tân Quy Tây triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022

          Sáng ngày 08/03/2022, UBND xã tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Ông Lâm Khắc Việt – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp. 
           Để xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, UBND xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tập trung  nhiệm vụ trọng tâm gồm thông tin, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; chỉ đạo điều hành CCHC. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
          Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân, nâng cao trách nhệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức. Ông Lâm Khắc Việt, Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ cho Cán bộ Nội vụ xã tham mưu cho UBND xã  cụ thể hóa nhiệm vụ của từng ngành trong việc thực hiện  CCHC năm 2022; Cán bộ, công chức xã căn cứ vào kế hoạch thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch CCHC, cần khắc phục hạn chế, báo cáo định kỳ hàng quý để tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh kịp thời./.