TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 16/04/2024

Cán bộ, công chức xã tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu ngành Nội vụ lần 01


Cán bộ, công chức xã tham gia thi trực tuyến ngành Nội vụ lần thứ 1 năm 2022
 
Hội thi bắt đầu vào lúc 09h00 với 03 vòng thi vào các ngày 28/4/2022, 05/5/2022 và 12/5/2022 và kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến: Cán bộ - công chức xã Tân Quy Tây sẽ tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm, nội dung liên quan đến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, qua đó phát huy tinh thần, trách nhiệm của công chức,  trong tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước; Chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, góp phần xây dựng một nền hành chính pháp quyền, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ; đồng thời tạo điều kiện cho công chức,  tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.
                                                                                                                                                                                                                                              
 

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét