TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ

Tiếp công dân, xử lý đơn

Hiển thị 1 đến 2 / 2 thủ tục
STTTên thủ tục hành chính
1
Xử lý đơn tại cấp xã
Tiếp công dân, xử lý đơn 
2
Tiếp công dân tại cấp xã
Tiếp công dân, xử lý đơn 
Hiển thị 1 đến 2 / 2 thủ tục