TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ

Lĩnh vực Hộ tịch

Hiển thị 1 đến 10 / 20 thủ tục
STTTên thủ tục hành chính
1
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Lĩnh vực Hộ tịch 
2
Thủ tục đăng ký lại khai tử trong nước
Lĩnh vực Hộ tịch 
3
Thủ tục đăng ký lại kết hôn trong nước
Lĩnh vực Hộ tịch 
4
Thủ tục đăng ký lại khai sinh trong nước
Lĩnh vực Hộ tịch 
5
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Lĩnh vực Hộ tịch 
6
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Lĩnh vực Hộ tịch 
7
Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người c đủ 14 tuồi; bổ sung hộ tịch
Lĩnh vực Hộ tịch 
8
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (Xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Bình Phú thuộc huyện Tân Hồng; xã Bình Thạnh, Tân Hội thuộc thị xã Hồng Ngự; xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Phước 1 thuộc huyện Hồng Ngự).
Lĩnh vực Hộ tịch 
9
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (Xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Bình Phú thuộc huyện Tân Hồng; xã Bình Thạnh, Tân Hội thuộc thị xã Hồng Ngự; xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Phước 1 thuộc huyện Hồng Ngự).
Lĩnh vực Hộ tịch 
10
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (Xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Bình Phú thuộc huyện Tân Hồng; xã Bình Thạnh, Tân Hội thuộc thị xã Hồng Ngự; xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Phước 1 thuộc huyện Hồng Ngự).
Lĩnh vực Hộ tịch 
Hiển thị 1 đến 10 / 20 thủ tục