TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 04/06/2020

Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN QUY TÂY
 
Trưởng ban Biên tập: Lâm Khắc Việt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc
Số điện thoại: 02773.761105