Chọn ngày:       
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020
Thứ 3 ngày 18/02/2020
Thứ 4 ngày 19/02/2020
Thứ 5 ngày 20/02/2020
Thứ 6 ngày 21/02/2020
Thứ 7 ngày 22/02/2020
Chủ nhật ngày 23/02/2020
Trung tâm Tin học Sa Đéc