Chọn ngày:       
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 23/09/2019
Thứ 3 ngày 24/09/2019
Thứ 4 ngày 25/09/2019
Thứ 5 ngày 26/09/2019
Thứ 6 ngày 27/09/2019
Thứ 7 ngày 28/09/2019
Chủ nhật ngày 29/09/2019
Trung tâm Tin học Sa Đéc