Chọn ngày:       
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/12/2019
Thứ 3 ngày 17/12/2019
Thứ 4 ngày 18/12/2019
Thứ 5 ngày 19/12/2019
Thứ 6 ngày 20/12/2019
Thứ 7 ngày 21/12/2019
Chủ nhật ngày 22/12/2019
Trung tâm Tin học Sa Đéc